Metal Heykeller

''Toplumsal Cinsiyet Eşitliği''ne

dikkat çekmek hedeflenmiştir.

 
IMG_7106_Facetune_18-06-2022-17-26-44.jpg

Menstural Tören

Eser Adı: Menstural Tören
Tema: Cinsiyet Rolleri
Malzeme: Paslanmaz Çelik
Eser Boyutu: 90x45 cm

    Ülkemizde sünnet uygulaması, dini bir geleneğin yerine getirilmesi yanında sosyal statü göstergesi olarak da kullanılır. Yapılan uygulamalar patriyarkal düzenin, erkek çocuklar için küçük yaşta benimsenmesini sağlar. Kendisine sünnet olduğu için şaşalı bir tören hazırlanan çocuğa, bu kutlamanın artık erkekliğe ilk adım attığı için yapıldığı öğretilir.
 

    Kadınlarda menstrual döneme geçiş törenlerin tam aksine aile fertleri arasında dahi gizlenilen, utanılan bir biçimde süregelir. Bu durumun kadın üzerinde yarattığı baskıyla kadın kendi bedeninden dahi yabancılaşır.
Bu eser, kadınların menstrual döneme geçiş yaptıklarına erkeklerin de erginleme törenlerine bir atıf niteliği taşımaktadır.

Kendin

Eser Adı: Kendin
Tema: Kadın Bedeni
Malzeme: Paslanmaz Çelik Plaka
Eser Boyutu: 80x110 cm

    İnsanın kendi bedenini tanıması, bedenine saygı duyması ve ona sahip çıkması kendine karşı bir sorumluluğudur.
 

    Kişinin kendi nbedeninde hak ve söz sahibi olma durumu tarihte tüm dönemlerde özellikle kadın bedeni üzerinde baskılanmıştır. 

    Kadının menstral döngüsünün gizli tutulması, o dönemin dini eylemlerde dahi aciz görülmesi, bakireliğin kontrolünün babadan eşe devredilmesi, kadının orgazm yaşaması gibi pek çok kavramda kadın bedeni baskılanır. Kadının kendi bedenini salt bir biçimde tanımamasını tetikler.


    Bu eser; kadınların kendi bedenlerinin farklı hazlarının farkında olmalarını, kendi bedenlerini tanımalarını ve tüm bu konulardaki yetkinin kendilerine ait olduğunu fark etmelerini amaçlar.

   Cinsiyet rollerinin öğrenilmesi, erken çocukluk döneminde başlar. Özellikle bedenin olgunlaşmasının artış gösterdiği ergenlik çağında sosyal roller pekişir. Başka bir değişle çocukluktan ergenliğe geçiş sadece  biyolojik bir olay olmayıp aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir olaydır.

Elif-Sözkesen_529.jpg
Elif-Sözkesen_383_edited.jpg

Annelik Yeniden

Eser Adı: Annelik Yeniden
Tema: Toplumsal ve Biyolojik Annelik
Malzeme: Paslanmaz Çelik
Eser Boyutu: 110x50 cm

    Günümüz patriyalkall toplum ile annelik, mit haline gelerek kadınların da rızası alınmış bir biçimde toplumsal bir kavram yaratıldı. Anneliğin kutsallığı öne sürülerek annenin kendinden arttırıp çocuğuna vermesi toplum tarafından kabul gördü.

    Toplumsal annelik kavramı ile kadının çocuğa dair tüm sorumluluğu istiyerek üsrtlenmesi, bunun bir statü haline getirilmesi, patrialkal düzene göre '' iyi anne ''

olma kaygısı gibi sorunsalları meydana getirdi.

    Günümüzde annelik kavramı; kadının kendisi için açtığı bir alanda çocuğunu ihmal ettiği hissi uyanarak kendisini yetersiz hissetmesini sağlayan bir durum halini aldı.

    Ebeveynlik olgusu sadece kadına dayatılarak annenin çocuk bağlılığı, yerini bağımlılığa bırakır bir duruma geldi.

    Bu eser kadının salt anneliği yaşayamadığını, toplumsal anne figürüyle çocuğuna ve kendine yarattığı baskıyı betimler.

   Günümüzde annelerin çocuklarına bağlılık mı yoksa bağımlılık mı duyduklarını sorgulamayı hedefler.