COLLECTION

____

R E B I R T H

Torna talasının geri dönüstürülmesinden meydana gelen bu koleksiyon

''YENIDEN DOGUS''u simgeler. Ve kendini bulmak, yeniden dogmak senin elindedir.