COLLECTION

____

R E V I V E

Torna talasının geri dönüstürülmesinden meydana gelen bu koleksiyon

''YENIDEN CANLANMA''yı simgeler. Toplumsal cinsiyet esitligine vurgu hedeflenmiştir.