PERSONA CHARM

Senin için değerli olan bir harfi teninde taşımaya var mısın?