M O M E N T
 COLLECTION

Torna talasının geri dönüştürülmesinden meydana gelen bu ilk koleksiyon ismini 

''O AN'' ki ortam koşullarının tek ve essiz oluşundan aldı. 

Tıpkı bizler gibi her bir parça tek ve oluştuğu anlardan izler taşımakta.